Điện thoại: 0834884645

Email: phuongazone@gmail.com

Địa chỉ: 615 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh