Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

03:43 PM 09/11/2018

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

NÓNG: Từ giờ ngân hàng ĐƯỢC PHÉP PHÁ SẢN, người gửi tiền phải biết những điều này để không bị MẤT TRẮNG

03:43 PM 09/11/2018

Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi đã chính thức có hiệu lực thi hành theo đó cho phép các ngân hàng yếu kém được phép phá sản. Tuy nhiên vấn đề đảm bảo quyền lợi người gửi tiền khi ngân hàng phá sản sẽ như thế nào thì vẫn chưa được đề cập đến khiến dư lu